לבקובסקי דוד

מקור הפוסט: דף הפייסבוק: "avi art avi wurzel"  הפוסט הועלה ברשותו ובאדיבותו הרבה של אבי וורצל. 
גם כשהשתקע בצפת בשנת 1960, שנתיים אחרי עלייתו ארצה, הקדיש את עצמו להנצחה ותיאור העיירה היהודית שנחרבה בשואה, וכחלק מפעולתו האמנותית ניסה להחיות בציוריו את סיפוריו של גדול הספרות של יהדות מזרח אירופה, 'שלום עליכם'.
לבקובסקי דוד – David Labkovski
1906-1991 (רוסיה, ישראל)
שלום עליכם וגיבוריו – 1960, שמן על בד, 83X130ס"מ.
דוד לבקובסקי נולד בליטא 1906. למד בחדר ובגימנסיה העברית בוילנה. בשנת 1924 סיים בי"ס למלאה כצבעי ודקורטור-תפאורן. ביה"ס היה מטעם "הילף דורך ארבעט" (עזרה ע"י עמל) בוילנה. היה חבר המדור לאמנויות פלסטיות בקרב תנועת "יונג ווילנע". בשנת 1932 הגיע לברית המועצות ועבד שם כאמן תפאורות בתיאטרות הממלכתי האידי במוסקבה.
1935 – 1937 השתלם באקדמיה לאמנות בלנינגרד. חזר לוילנה ב-1946. מזועזע מחורבנה של וילנה היהודית – הקדיש עצמו להנצחתה. עלה ארצה ב-1958 עם רעייתו רבקה והשתקע בצפת ב-1960. השתתף בתערוכות שונות, והקדיש את פעולתו האמנותית לתאור העיירה היהודית שנחרבה וגם לתאור נופיה ואנשיה של צפת וישראל. (מתוך – קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל"א, 1971 ).
כאמור, לבקובסקי לקח על עצמו את המשימה להחיות בציוריו את סיפוריו של גדול הספרות של יהדות מזרח אירופה, 'שלום עליכם'. הוא נהג לצייר אותו מהודר בלבושו ועוטה חיוך ומולו דמויות יהודים עניים, גיבורי סיפוריו.
לבקובסקי לא מכר אפילו ציור אחד מציוריו, למרות שהיה להם ביקוש רב. לאנשים ששאלו אותו על כך הוא השיב, כי הציורים שהוא מצייר שייכים לכלל, לעם היהודי, ולא יכול להיות שיהיו ברשותו של אדם אחד.
ב1997 חלק גדול מעבודותיו הועברו למוזיאון לאמנות יהודית על שמו, ברמת גן.
זמן קצר לפני שנפטר כתב לבקובסקי צוואה ובין היתר הוריש את דירתו על כל הציורים שבה לעיריית צפת. התנאי שלו היה שהעירייה תהפוך את ביתו למוזיאון. אלא שזמן רב הצואה לא מומשה.
יתרה מכך שהצוואה לא מומשה, נעלמו מרבית ציוריו וחלקם הושחתו. אל הבית בכלל פלשה לפני כשנה משפחה, שמסרבת בכל תוקף להתפנות.
ראש עירייה חדש, אילן שוחט, ניסה להחזיר את כבודו האבוד של האמן.
לימודים
למד בחדר ובגימנסיה העברית "תרבות" בוילנה.
1924 ביה"ס מטעם "הילף דורך ארבעט" (עזרה ע"י עמל),צבעי דקורטור ותפאורה, וילנה.
1935-37 השתלם באקדמיה לאמנות, לנינגרד
מקורות: קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל"א, 1971 . מרכז מידע-מןזיאון ישראל, מקומון ידיעות טבריה. וספר האמן.