תקנון
הקורס -22 מפגשים 3 שעות כל מפגש אחת לשבוע
העדרויות: ניתן להשלים שיעור בתיאום. העדרות היא בתחום אחריותו של התלמיד/ה בלבד.
לא ניתן החזר כספי על העדרויות, ניתן להשלים שיעור בתיאום מועד חדש.
* ביטול השתתפות בקורס: עד 12 יום לפני תחילת הקורס יוחזר הכסף במלואו
  למעט 6% הוצאות  אשראי.
* פחות מ 12 יום יוחזרו 80% מהסכום.
* לאחר פתיחת הקורס/סדנה לא ינתן החזר כספי.
* ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי, הוראת קבע, צ'קים?
* ניתן לברר ולשאול על אמצעי תשלום נוספים.

ביטול שיעור ביום השיעור (מלבד נסיבות מיוחדות) יחשב כשיעור שנערך בפועל.

 

סדנאות קצרות
אורך הסדנא משתנה מסדנא לסדנא
השתתפות בסדנא נוספת תזכה את המשתתף ב 10% הנחה.
העדריות: ניתן להשלים שיעור בתיאום. היעדרות היא בתחום אחריות התלמיד/ה בלבד.
* ביטול השתתפות בקורס: עד 12 יום לפני תחילת הקורס יוחזר הכסף במלואו
  למעט 6% הוצאות  אשראי.
* פחות מ 12 יום יוחזרו 80% מהסכום.
* לאחר פתיחת הקורס/סדנה לא יינתן החזר כספי.
* ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי, הוראת קבע, צ'קים?
* ניתן לברר ולשאול על אמצעי תשלום נוספים.