תקנון
הקורס -18 מפגשים 3 שעות כל מפגש אחת לשבוע
העדרויות: ניתן להשלים שיעור בתיאום. העדרות היא בתחום אחריותו של התלמיד/ה בלבד.
לא ניתן החזר כספי על העדרויות, ניתן להשלים שיעור בתיאום מועד חדש.
* ביטול השתתפות בקורס: עד 12 יום לפני תחילת הקורס יוחזר הכסף במלואו
  למעט 6% הוצאות  אשראי.
* פחות מ 12 יום יוחזרו 80% מהסכום.
* לאחר פתיחת הקורס/סדנה לא ינתן החזר כספי.
* ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי, הוראת קבע, צ'קים?
* ניתן לברר ולשאול על אמצעי תשלום נוספים.
* המנוי אינו ניתן להעברה לתלמיד אחר.

ביטול שיעור ביום השיעור (מלבד נסיבות מיוחדות) יחשב כשיעור שנערך בפועל.

סדנאות קצרות
אורך הסדנא משתנה מסדנא לסדנא
השתתפות בסדנא נוספת תזכה את המשתתף ב 10% הנחה.
העדריות: ניתן להשלים שיעור בתיאום. היעדרות היא בתחום אחריות התלמיד/ה בלבד.
* ביטול השתתפות בקורס: עד 12 יום לפני תחילת הקורס יוחזר הכסף במלואו
  למעט 6% הוצאות  אשראי.
* פחות מ 12 יום יוחזרו 80% מהסכום.
* לאחר פתיחת הקורס/סדנה לא יינתן החזר כספי.
* ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי, הוראת קבע, צ'קים?
* ניתן לברר ולשאול על אמצעי תשלום נוספים.18